Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Hjelmene podcast


Apr 18, 2019

Vinterforanstaltninger handler i høj grad om at imødegå udfordringerne med temperatur, kulde, mørke og fugt. Der skal altså være ordentlig belysning, så man kan færdes sikkert – og udføre sit arbejde. Adgangsvejene og fællesarealerne skal være solide, drænede, ryddede for sne – og grusede. Arbejdssteder som fx bygninger og stilladser skal være inddækkede. Og der kan også være krav om opvarmning.