Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Hjelmene podcast


Apr 16, 2019

Alle arbejdspladser og faste arbejdssteder – uanset branche - skal være udstyret med adgangsveje, hvor man kan komme frem uden risiko, og hvor der er fri passage til fx toilet og flugtveje.

Når det drejer sig om byggebranchen skal man være særlig agtpågivende, da tung kørende trafik i form af leverancer og transport af materialer udgør en særlig risiko – og derfor skal holdes adskilt fra den gående trafik.

I denne episode af Under Hjelmene besøger vi tre vidt forskellige byggepladser – og ser på det arbejde, som løbende udføres for at sikre adgangsveje og fællesarealer.