Preview Mode Links will not work in preview mode

Under Hjelmene podcast

Apr 22, 2019

I denne episode af podcasten ”Under Hjelmene” ser vi nærmere på udviklingen af de tekniske hjælpemidler, som kan være med til at sikre et godt arbejdsmiljø i byggeriet. For hvad er det, der skal til for at et hjælpemiddel bliver taget godt imod af medarbejderne – og dermed ender med at være en succes.

I...


Apr 18, 2019

2019 er udråbt til at være arbejdsmiljørepræsentantens år. I denne udgave af podcasten ”Under Hjelmene” ser vi nærmere på arbejdsmiljørepræsentantens rolle. Vi tager naturligvis udgangspunkt i byggeriet, men langt det meste af det, du kan høre om, gælder faktisk for alle arbejdspladser – uanset branche.


Apr 18, 2019

Vinterforanstaltninger handler i høj grad om at imødegå udfordringerne med temperatur, kulde, mørke og fugt. Der skal altså være ordentlig belysning, så man kan færdes sikkert – og udføre sit arbejde. Adgangsvejene og fællesarealerne skal være solide, drænede, ryddede for sne – og grusede. Arbejdssteder...


Apr 16, 2019

Alle arbejdspladser og faste arbejdssteder – uanset branche - skal være udstyret med adgangsveje, hvor man kan komme frem uden risiko, og hvor der er fri passage til fx toilet og flugtveje.

Når det drejer sig om byggebranchen skal man være særlig agtpågivende, da tung kørende trafik i form af leverancer...


Apr 16, 2019

I løbet af de seneste fem år er antallet af arbejdsulykker blandt Arkils 1.200 danske ansatte reduceret med hele 60 procent.

En vigtig udvikling i en virksomhed, der blandt andet beskæftiger sig med store anlægsarbejder, havnebyggeri, fundering, forureningsoprensning og asfaltering af kommunale og statslige veje.

I...